Ledning & Mål

”För ett gränslöst samarbete – med musiken i centrum”

Musikens gränslöshet är en inspirationskälla för oss i Musik i Syds styrelse, och vår region Skåne-Kronoberg är också rik på all slags musik! För att tillfredsställa publikens och musiklivets behov krävs just gränsöverskridande samarbeten mellan musiker, producenter, arrangörer, administratörer – och politiker.

 

Musik i Syd utvecklar samarbetet över de kommunala, regionala och nationella gränserna. Vi arbetar tillsammans med musikinstitutionerna i de största kommunerna. Med beslutet att etablera Palladium i Malmö som en ny scen för musik- och dans får publiken i södra Sverige än större tillgång till upplevelser av hög konstnärlig kvalitet. Musikfestivaler är också ett utmärkt verktyg för samarbete över gränser – våra erfarenheter av Music Around 2002 gav mersmak då många musikälskande svenskar mötte danska vänner, och vice versa. Gränsöverskridande känns också flera festivaler till sitt innehåll och förhållningssätt: World Mix, Korrö, CoMA Festival m.fl.

 

Vi upplever också med glädje hur kommuner utvecklar kontakten mellan varandra, för musikpublikens skull. Av egen kraft och tillsammans med Musik i Syd visar kommunerna också på vikten av att sätta barns och ungas behov av musikaliska upplevelser i främsta rummet.

 

Musik i Syds uppgift är att vara en initierande och samordnande kraft i det sydsvenska musiklivet. Vi vill underlätta för alla intresserade att uppleva musik, dans eller musikdramatik, som publik eller som utövare. Vi stödjer verksamheter med höga kvalitetskrav. Vi är måna om god ekonomisk hushållning. Vi är stolta över att arbeta med musiken i vår region i allmänhetens tjänst.

 

Övergripande mål för Musik i Syds verksamhet

• Att utifrån ett övergripande perspektiv ha en aktivt samordnande och utvecklande roll i det skånska och kronobergska musiklivet.

• Att etablera ett antal nationella och internationellt betydelsefulla specialprofiler.

• Att prioritera och utveckla verksamhet för barn och ungdom.

 

 

Styrelse

 

Styrelsen för Musik i Syd 2014–2018

Samtliga ledamöter för respektive stiftelsestyrelse (Musik i Skåne och Musik i Kronoberg)  utgör styrelsen för Musik i Syd AB.

Ordförande
: Jan Carlsson (s)
1:a vice ordförande: Ann-Charlotte Kakoulidou (s)
2:e vice ordförande: Emma Köster (m)

 

Ledamöter:
Ingrid Nordin (s), Thomas Rödin (mp), Emma Ewaldsson (kd), Margareta Schlee (m), Eva Johnsson (kd), Ingemar Almkvist (s) och Lena Johansson (mp).

 

 

 

 

Musik i syd Magasin

test

Hitta till festivalerna i sommar!

Barn & Unga

Kammarmusik

comp_logo_wide

musikisydchannel.se
Prenumerera på
våra nyhetsbrev arrow
FBEnsemble Mare Balticum

Musik i Syd i media
Karneval

Den 27 februari är det premiär för produktionen "Karneval", där Musica Vitae spelar tillsammans med…

Jazzfestivalen kvalitetssäkrad

Ystads Jazzfestival har för tredje gången kvalitetssäkras av EFFE. Tillsammans med 715 kulturfestivaler runt om…

Se fler nyheter
Aktuellt
Jazzcafé Ystad Teater

Jazzcafé på Ystads teater går nu in på sitt…

Visa alla samarbetsprojekt