Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum är en del av UNGA Musik i Syd och Kulturkvarteret Kristianstad. Här driver vi projekt och program i syfte att fördjupa vår verksamhet och tillsammans med andra kulturaktörer, frilansare och forskare utveckla nya arbetssätt och metoder som ska berika barns och ungas möten med den levande musiken. Vi sprider även kunskap och tar fram argument som stödjer ett rikt och varierat musikutbud inom förskola, skola och omsorg.

Aktuellt

Kulturarvet, kvalitet eller en mystisk slump?

– vad hindrar konstens maktordningar från att förändras?

 

Torsdagen den 26 maj klockan 17 föreläser genusforskaren Vanja Hermele i vår föreläsningsserie Forskare berättar.

 

Porträtt av forskaren Vanja Hermele som föreläser i vår serie Forskare berättar den 27 maj.

 

Vem är Vanja och vad kommer hon att prata om?

I fokus 2016

Utveckling pågår! MUSIK 0–5 år #musikitid

En insats som ska resultera i inspiration, kunskap och erfarenhet och öppna upp för fler sköna, roliga, insiktsfulla eller sceniskt medryckande musikupplevelser för de allra yngsta. Fokus förskolan, alltså!

 

""

 

Jobbar du med musik i förskolan? Eller har du synpunkter som publik? Vill du mer aktivt bidra, tipsa eller kommentera? Kom på våra två konferensdagar i höst den 9 november på Kulturkvarteret Kristianstad och/eller den 10 november på Kulturhuset Hässleholm. Aktiv på sociala medier? Använd hashtagg: #musikitid

 

Viktiga dagar 2016

  • 25–27 oktober YAMSession i Larvik, Norge. Läs mer om YAMSession 2016 här.
  • 9 november Utveckling pågår! MUSIK 0-5 år på Kulturkvarteret Kristianstad
  • 10 november Livsviktigt på Kulturhuset Hässleholm

 

Normkritik består

Hösten 2015 inledde vi vårt normkritiska utvecklingsarbete på UNGA Musik i Syd med ”Normkritik och musik”  – ett 12-timmarsrace med liveakter och föreläsningar om normer, mångfald och genus på Kulturkvarteret Kristianstad. Dagen dokumenterades i text, bild och film.

 

 

Normkritisk följeforskning 2016–2017

Inför dagen gav vi forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf från Malmö högskola i uppdrag att undersöka vilka normer som finns i vår egen verksamhet. Vilka signaler sänder vi själva ut? Undersökningen resulterade i en förstudie som presenterades på seminariedagen och som under 2016–2017 fortsätter som följeforskning.

 

Forskarna Ylva Holmberg och Camilla Löf presenterar resultat från normkritisk granskning av vår utbudskatalog.

 

 

Fortsatt digital satsning

MusikA – apputveckling

Hösten 2015 lanserade vi vår app MusikA. Appen som i år firar ett år fungerar på iPads och riktar sig till barn 2–5 år, deras förskolepedagoger, föräldrar och andra vuxna. Under 2016 fortsätter vi att utveckla den i samarbete med interaktionsdesignern Johan Salo från företaget Do-Fi.

""

Använder du MusikA ? Vill du vara med och göra appen lite bättre? Då vill vi gärna veta vad du tycker! Hur ser du på MusikA? Och dina barn? Under året samlar vi in synpunkter, kommentarer och önskemål via en webbenkät.

 

Musik i Syd CHANNEL 1 år!

Inte bara vår UNGA-app fyller ett utan så också Musik i Syds egen digitala kanal Musik i Syd CHANNEL.

 

Film om Högkvalitiva inspelningar

Under 2016 spelar vi med stöd av Kulturrådet in en film om utvecklingsprojektet Högkvalitativa inspelningar för barn och unga. Filmen publiceras på Musik i Syd Channel under 2016.

 

 Dokumentär om Trumattack!

Filmare kommer även att följa vårt utvecklingsprojekt Trumattack! vilket ska resultera i en dokumentär om projektets olika deltagare, faser och processer. Filmen ska publiceras på Musik i Syd Channel under 2017.

 

 

Utvecklingsprojekt 2016

Världens vaggvisor

Visor för föräldrar och bebisar på flera olika modersmål

 

Musikerna Roberto Amerise och Åsa Håkansson med pappa och bebis under konserten Världens vaggvisor

Foto: Peter Åklundh, Kristianstadsbladet.

Trumattack!

En fristående uppföljning på Vi slår på trummor, inte på varann!

 

Musikerna i projektet Trumattack!

Foto: Anna Brånhede.

 

Resor över vatten – Nalle på turné

(Mer info inom kort)

 

Kulturcrew – en pilot

Nätverket Ung Kultur Sydväst (UKSV) har fått 100 000 kr av Kultur Skåne för att initiera den norsk/danska modellen Kulturcrew i Sverige. Följande kommuner deltar: Skurup (huvudägare), Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge och Trelleborg i samarbete med UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne.

 

""

 

 

 

JMS Nyhetsbrev

Ett led i ett arbete som går ut på att samla fyra olika nätverk inom musik för barn och unga: Musik Direkt/Imagine, Ethno, Barn- och ungaproducenter i landet (BUP-nätverket) och RMS – Regional Musik i Sverige (f d LÄS – Länsmusikens samarbetsråd) under ett: Jeunesses Musicales Sverige (JMS). Syftet är att genom mer löpande information, begreppsförklaringar, intervjuer och reportage öka kunskapen om varandra och vad vi eventuellt skulle kunna göra bättre ihop.

 

 

Mer om Utvecklingscentrum

Verksamheten startade 2010 med projektet Vi slår på trummor inte på varann! Idag driver vi ett tiotal utvecklings- och samarbetsprojekt ofta med koppling till forskningsvärlden. Vi samverkar även internationellt, med till exempel Jeunesses Musicales International (JMI) och ISPA International Society of Performing Arts. Verksamheten drivs med stöd av Kristianstads kommun, Kultur Skåne och för enskilda projekt Kulturrådet.

Kompetensutveckling

Utöver egna utvecklingsprojekt, driver vi kompetensutveckling för pedagoger, vårdpersonal, kulturombud med flera som berörs av eller arbetar med musik och kultur för barn och unga.

 

 

Utvecklingscentrums dag

Sedan 2014 arrangerar vi årligen en konferensdag för intressenter och allmänheten där vi presenterar och fördjupar oss i aktuella utvecklingsområden inom UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum.

 

 

Våra nätverk

 

Utvecklingscentrum samarbetar med flera kommunala, regionala och nationella/internationella aktörer, däribland:

 

KULTURNYCKELN

Kulturgarantiverksamhet som drivs av Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Kristianstads kommun som ska förbättra möjligheten för alla barn/elever i kommunen att möta olika former av professionellt producerad kultur.

 

UKNO (Ung Kultur Nordost)

UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne samt kommunerna Bromölla, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Osby och Östra Göinge, arrangerar årligen seminariet Livsviktigt!

 

UKSV (Ung Kultur Sydväst)
UNGA Musik i Syd och Riksteatern Skåne samt kommunerna Skurup, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Vellinge och Trelleborg, driver projektet Kulturcrew.

 

JMS (Jeunesses Musicales Sverige)

JMI (Jeunesses Musicales International)

ISPA (International Society for Performing Arts)

 

""

Kontakt

Anna-Carin Fogelqvist
Projektledare Utvecklingscentrum
tel. 0705-92 52 01
anna-carin.fogelqvist@musikisyd.se

Marika Yamoun
Skribent/webb Utvecklingscentrum
tel. 0708-20 58 99
marika.yamoun@musikisyd.se

 

Hela UNGA-teamet jobbar från och till med Utvecklingscentrum.

Se hela listan Kontakt UNGA

 

Arkiv:

Dokumentation

Virtuella rum - för och med barn och unga

Popupen som sammanfattar det treåriga digitala utvecklingsarbete som drevs av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum 2013–2015 inom ramen för projektet Digitala Scener.

 

""

 

Solisten! Klassisk musik för 2000-talets barn

Vår första bok som sammanfattar vårt utvecklingsarbete inom klassisk musik och presenterar vad Utvecklingscentrum är och gör.

 

Boken Solisten! Klassisk musik för 2000-talets barn

 

Bläddra i boken på ISSU.
Vill du ha ett ex?
Mejla anna.karlsson@musikisyd.se så skickar vi den kostnadsfritt.

 

""

Webbdokumentation
Virtuella rum för och med
barn och unga (2013–2015)

 

""

Webbdokumentation
Högkvalitativa inspelningar
för barn och unga (2012–2014)

 

""

Webbdokumentation
Fokusområde Musik och hälsa:
Musik i vården, Gammal möter ung med mera

 

Med stöd av:

""

""